ഇച്ചിരി വൈകിയെങ്കിലും സംഭവം കളറാക്കി…! നീരജ് മാധവിന്റെ കിടിലൻ വിവാഹ വീഡിയോ കാണാം…! കല്യാണ വിഡിയോ ഇപ്പോഴാ കയ്യിൽ കിട്ടിയെ, ഇച്ചിരി വൈകിയാലും സംഗതി കളറാക്കിയ Magsmen Stories നു നന്ദി. Jokes apart thanks for making such an amazing wedding highlights, എന്തൊക്കെയോ മനസ്സിലൂടെ കടന്നുപോയി,ചടങ്ങുകളും തിരക്കുകളും കഴിഞ്ഞ്‌ ആറു മാസങ്ങൾക്കിപ്പുറം ഭാര്യയോടൊപ്പം ഇരുന്ന് ഇത്‌ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സു നിറഞ്ഞു. Thanks to each and everyone who made our special